onsdag

JAG HATAR UNIVERSITETETS JÄVLA UPPLÄGG INGEN KAN HJÄLPA MIG JU

1 mitt superviktiga seminarie är flyttat från obligatoriska salen när jag kommer dit fem minuter sent
2 jag känner ingen i min klass och jag kan itne ringa nån för jag har inga jävla nummer
och dessutom inga pengar på telefonen
3 loggar in på mondo (typ fronter/firstclass) där står ingenting vilket det fan borde
4 hittar till sist till sociologiska institutuionens expedition men där är det STÄNGT och öppnar två, min föreläsning slutar ett.
5 alla hatar mig jag börjar fan gråta nu jävla skitställe!!!!!!! AAAAAARGGGGHHHH går runt i bibblan och stirrar i golvet och snyftar och ramlar med platåskorna och life suxxxxxxx


men nä nu tar vi nya friska tag:
okej eftersom det inte går så bra här tänkte jag att jag kunde ha seminarie med mina bloggläsare istället så nu får ni hjälpa mig att svara på en av dagens seminariefrågor:

diskutera skillnaden mellan positivismen och hermeneutiken när det gäller tillvägagångss'ättet att producera vetenskaplig kunskap om sociala beteenden och företeelser.
hjälp: nyckelord som: objektivitet, förklaring, förståelse, orsak, mening, samband, empati, intersubjektivitet och lagbundenhet lan förenkla det för er.

ni kan skriva vad ni tror i kommentarsfältet. eller bara skriva nåt snällt. fast helst vill jag ha seminariefrågehjälp. så kan vi diskutera i kommentarsfältet!! tack!!! *xxallt löser sigxx*

1 kommentar:

  1. Det finns två kunskapsteorier inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Positivism är den ena. Denna teori är för en användning av naturvetenskapliga metoder då forskare studerar den sociala verkligheten och alla dess delar. Denne tittar på problemets små delar för att sedan försöka förstå helheten. Det som kännetecknar positivismen är att endast de företeelser som kan bekräftas via sinnena är kunskap.

    Denna teoris syfte är att få fram antaganden som kan testas. Det är en form av datainsamling. Man når kunskap genom att samla fakta och på det sättet ta ställning till lagmässiga ändringar.

    Hermeneutiken har till skillnad från positivismen en kunskapsuppfattning som grundar sig på förståelse och tolkning. Hermeneutiken bygger på ett induktivt synsätt som är beroende av sambandet mellan teori och forskning.

    Idealet med en induktiv ansats att forskaren går ut i verkligheten helt utan förväntningar. Forskaren samlar in all relevant information och efter det slår sig ned och kategoriserar de data han/hon samlat in, sedan formuleras teorierna. Den deduktiva ansatsen som oftast kopplas ihop med positivismen går ut på att forskaren skaffar sig förväntningar om hur världen ser ut, samlar in information och sedan ser efter om förväntningarna stämmer överens med verkligheten.

    SvaraRadera